Impact ecosystemen in de praktijk

Brainport Eindhoven: succesvolle verbinding van belangen

Wat:
Brainport Eindhoven.

Waarom:
Een florerende regio Eindhoven.

Doel:
Resultaten boeken door samenwerking.

Oplossing:

Optimale samenwerking tussen stakeholders.

Wie:

Gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in de regio Eindhoven.

Resultaat:

Gezamenlijke doelstellingen worden gerealiseerd.

Inzet van specifieke kwaliteiten zorgt voor behalen van doelen

Samenwerkingsverband Brainport Eindhoven is een publiek-privaat ecosysteem dat bestaat uit bedrijven, kennisinstellingen en burgemeesters. Het gezamenlijk belang is een florerend Eindhoven. De partners binnen dit ecosysteem geven samen ketensamenwerking, open innovatie en allianties succesvol vorm. Naast het gezamenlijke belang heeft iedere partner ook zijn eigen belang. De gemeenten willen werkgelegenheid behouden en stimuleren, bedrijven willen werknemers naar de regio trekken en kennisinstellingen willen samen met het bedrijfsleven innovatie versnellen.

Het behoud van dit samenwerkingsverband heeft wat voeten in de aarde gehad. De gemeenten dragen als enige partij financieel bij, maar toch is dat niet de partij die bepaalt. Dat doet de onafhankelijke stichting, die bestaat uit ⅓ burgemeesters, ⅓ kennisinstellingen en ⅓ bedrijven. Onvrede hierover leidde ertoe dat de bedrijven, die eerder mens- en uitvoeringskracht inzetten, gedurende een jaar financieel bijdroegen. Dit zorgde ervoor dat bedrijven gingen achterover leunen, waardoor het ecosysteem de gezamenlijke doelen niet behaalde. Na een jaar is deze financiële constructie teruggedraaid. De gemeenten dragen weer als enige financieel bij en de bedrijven zorgen voor het behalen van de doelen met mensen en middelen.

Voor meer informatie, zie hier.