Impact ecosystemen in de praktijk

Warmtetransitie op maat in de gebouwde omgeving

Wat:
Buurt Energie Systeem.

Waarom:
Nederland moet in 2050 van het gas af zijn.

Doel:
Lokaal per buurt passende oplossingen voor de energietransitie op basis van overleg en consensus tussen bewoners.

Oplossing:
Het Buurt Energie Systeem vindt de balans tussen flexibiliteit, schaalbaarheid en vrijheid om een eigen warmtesysteem in te richten.

Wie:
Initiatiefnemer Alliander in samenwerking met gemeenten, wooncorporaties en bewoners.

Resultaat:
Een schaalbare, repliceerbare en min of meer uniforme lokale aanpak voor een passend warmtesysteem.

Buurt Energie Systeem laat bewoners innoveren op buurtniveau

De warmtetransitie is in volle gang. In 2050 moeten we in Nederland van het gas af zijn. Er is echter geen eenduidige optimale landelijke oplossing. Lokaal zijn verschillende afwegingen te maken, afhankelijk van de omgeving en voorkeuren van bewoners. Buurt Energie Systeem is een ecosysteem waarin Alliander samen met gemeenten, wooncorporaties en bewoners op buurtniveau een oplossing ontwikkelt. Gemeenten zijn initiatiefnemer, maar de bewoners zijn in de lead om gezamenlijk een keuze te maken voor de warmtetransitie in hun wijk. Ze wegen opties, kosten en baten af en kijken ze naar mogelijke warmtebronnen in de omgeving zoals restwarmte van fabrieken of datacenters.

Het eigenaarschap ligt bij bewoners die zich verenigen in een coöperatie. Dat neemt weerstand en wantrouwen weg. Het Buurt Energie Systeem zoekt een balans tussen flexibiliteit en schaalbaarheid. Enerzijds krijgen bewoners zo veel mogelijk vrijheid om hun eigen warmtesysteem in te richten. Anderzijds is het voor de schaalbaarheid van belang dat er een zekere uniformiteit zit in de aanpak, zodat hier van geleerd kan worden en het systeem ook landelijk gerepliceerd kan worden.