Impact ecosystemen in de praktijk

C-creators versnelt sectorbreed circulair bouwen

Wat:
Stichting C-creators.

Waarom:
Er is geen rechtvaardiging voor de lineaire economie.

Doel:
Versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

Oplossing:
De publiek-private samenwerking in de C-creators bevordert met name schaalbare en iconische circulaire bouwprojecten in de regio Amsterdam.

Resultaat:
C-creators verwacht zichzelf in 2023 op te kunnen heffen omdat dan de nationale ambitie voor sectorbreed circulair bouwen is bereikt.

Met C-creators naar een volledig circulaire bouweconomie

Ruim honderd professionals met hart voor de circulaire economie ontwikkelden in 2015 een Nederlandse circulaire hotspot in Hoofddorp. Dit in combinatie met de wens om de transitie naar een circulaire economie in Nederland op regionaal en nationaal niveau te versnellen. Dit resulteerde in een publiek-private samenwerking die vorm kreeg in het impact ecosysteem stichting C-creators.

Deze samenwerkingsorganisatie ziet geen rechtvaardiging voor het lineaire systeem en gelooft in een noodzakelijke en essentiële systeemverandering naar een circulaire economie. Schaalbare en iconische bouwprojecten in de regio Amsterdam vormen het hart van het programma van C-creators, waarmee de bouweconomie op termijn volledig circulair is.

Als de doelstellingen behaald zijn en circulaire principes breed geaccepteerd zijn, is het bestaan van C-creators overbodig en wordt de stichting opgeheven. Dit is naar verwachting in 2023 het geval.

Voor meer informatie, zie hier.