Impact ecosystemen in de praktijk

Naar een schuldenvrij Nederland met de Schuldhulproute

Wat:
De Nederlandse Schuldhulproute.

Waarom:
Burgers met geldzorgen vragen vanwege schuldschaamte pas laat om hulp en verdwalen vervolgens in een woud aan versnipperde oplossingen.

Doel:
Een Nederland zonder schuldzorgen.

Oplossing:
Een landelijk schaalbaar ecosysteem in de vorm van één centrale schuldhulproute biedt burgers al na de eerste signalen van schuld hulpinterventie aan.

Wie:
Initiatiefnemer ADG Dienstengroep brengt samenwerking op gang tussen honderden bedrijven, gemeenten, samenwerkingspartners en gemeenten.

Resultaat:
Inmiddels maken in twee jaar tijd 600.000 mensen met geldzorgen gebruik van de Nederlandse Schuldhulproute.

Naar een schuldenvrij Nederland met passend hulpaanbod
Burgers met geldzorgen raken bijna letterlijk de weg kwijt in een woud aan versnipperde oplossingen. In veel steden kun je op tientallen tot zelfs meer dan honderd verschillende loketten terecht voor schuldhulpverlening  Daarnaast vragen burgers met schulden door schuldschaamte gemiddeld pas na vijf jaar om hulp. De schuld is dan gemiddeld opgelopen tot meer dan 40.000 euro. De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen door een landelijk schaalbaar ecosysteem in te richten waarbij burgers al na de eerste signalen van schuld een hulpinterventie krijgen aangeboden. De  stichting NSR werkt samen met gemeenten, bedrijven en samenwerkingspartners aan één centrale schuldhulproute.

De Nederlandse Schuldhulproute zorgt ervoor dat mensen met schuldzorgen eerder gevonden, bereikt en geholpen worden. Samen met toeleiders als bedrijven, banken en verzekeraars leidt de route mensen met mogelijke schuldzorgen naar hun kanalen. Via een online test, chat of telefoonnummer krijgen mensen inzicht in hun financiële situatie. Ze krijgen direct een hulpaanbod dat past bij hun situatie. Inmiddels maakten in twee jaar tijd meer dan 600.000 mensen met geldzorgen gebruik van de route.

De schuldhulproute biedt vier hulpinterventies:

  1. Online tools en zelf betalingsregeling treffen
    Mensen met lichte geldzorgen krijgen suggesties voor zelfhulp via bijvoorbeeld relevante websites, hulp van de werkgever of het aangaan van een betalingsregeling met bank of verzekeraar.
  2. Online vrijwilliger
    Bij grotere geldzorgen worden mensen gekoppeld aan een online buddy van bijvoorbeeld fiKks.
  3. Lokale vrijwilliger
    Als mensen er zelf niet uitkomen, worden ze in contact gebracht met een vrijwilliger van bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje of Humanitas in de eigen woonplaats.
  4. Gemeentelijke schuldhulp

Mensen met schuldzorgen worden direct naar het juiste loket in de wijk of gemeente geleid voor passende hulp.

Voor meer informatie, zie ook hier.