Impact ecosystemen in de praktijk

Code stimuleert sociaal verantwoord marktgedrag

Wat:
Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Waarom:
Marktpartijen gingen niet verantwoord met elkaar om.

Doel:
Sociaal en kwalitatief verantwoord gedrag bij uitbesteden en inlenen.

Oplossing:
Een code met afspraken over de verantwoorde rol van stakeholders.

Wie:
Ondertekenaars van de code.

Resultaat:
Een breed gedragen code waaraan ondertekenaars zich moeten conformeren heeft een ommekeer veroorzaakt in hoe partijen met elkaar omgaan.

Breed gedragen code veroorzaakt ommekeer in asociaal zakendoen

Een omvangrijke schoonmaakstaking in 2010 was de directe aanleiding voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Dit initiatief stimuleert verantwoordelijk marktgedrag zodat uitbesteding van diensten winst oplevert voor álle betrokkenen. Dit was in 2010 niet het geval. Na de schoonmaakbranche volgden ook de beveiliging, contractcatering en projectverhuizers. De Code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. In de code zijn hiertoe afspraken gemaakt.

Alle stakeholders hebben een zetel in het bestuur en bewaken de code. Ze gaan met stakeholders die zich niet aan de code houden in gesprek en kunnen een gele kaart uitreiken. De code verbetert het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland met een concrete leidraad. Het appèl is niet juridisch afdwingbaar, maar niet vrijblijvend. Het resultaat van de code is dat deze breed gedragen wordt en daadwerkelijk voor een ommekeer heeft gezorgd hoe partijen met elkaar omgaan.

Voor meer informatie, zie hier.