Impact ecosystemen in de praktijk

Social Impact Factory stimuleert sociaal ondernemen

Wat:
Social Impact Factory

Waarom:
Het bestrijden van werkloosheid, met name onder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel:
Sociaal ondernemen als het nieuwe normaal in Nederland.

Oplossing:
Oprichting van de Social Impact Factory die sociaal ondernemerschap stimuleert.

Wie:
Initiatiefnemer gemeente Utrecht en tal van andere gemeenten en organisaties.

Resultaat:
De Social Impact Factory is uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie die gemeenten begeleidt bij het verbinden van sociaal ondernemers met maatschappelijke vraagstukken.

Sociaal ondernemerschap als het nieuwe normaal

Met de concrete ambitie om in 2018 de regio en stad met de laagste werkloosheid van Nederland te zijn, stond de gemeente Utrecht in 2014 voor een grote uitdaging. De oplossing werd gevonden in sociaal ondernemerschap. Stimuleren van sociaal ondernemerschap in de regio creëert meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 werd de Social Impact Factory opgericht met als missie om van sociaal ondernemerschap het nieuwe normaal te maken. Met projecten, challenges, sociaal inkoopplatform Buy Social en een fysieke hotspot in het centrum van Utrecht brengt de Factory sociaal ondernemerschap onder de aandacht zodat sociaal ondernemers hun omzet kunnen vergroten.

Met Utrecht als bakermat groeide de Social Impact Factory al snel uit tot een landelijk opererende organisatie. Er is veel vraag bij andere gemeenten en publieke organisaties om begeleiding bij het verbinden van sociaal ondernemers met prangende maatschappelijke vraagstukken.

Voor meer informatie, zie hier.