Impact ecosystemen in de praktijk

Impact040 structureert publiek-private samenwerking

Wat:
Impact040.

Waarom:
Behoefte aan structurele in plaats van ad hoc publiek-private samenwerking.

Doel:
Duurzame verandering op sociaal gebied in Eindhoven.

Oplossing:
In de vereniging Impact040 werken bedrijven, overheid en instellingen samen op de thema’s participatie, armoede en polarisatie.

Resultaat:
Leden zetten menskracht en expertise in voor het structureel aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Bedrijven, overheid en instellingen versterken sociale agenda en elkaar

Bedrijven helpen maatschappelijke organisaties door mens- en denkkracht beschikbaar te stellen. Vanuit deze gedachte organiseerde de gemeente Eindhoven maatschappelijke diners voor bedrijven en instellingen. Dit was dermate succesvol dat de behoefte ontstond aan verdergaande, structurele samenwerking om impact op de sociale agenda te waarborgen.

Hierin voorziet het ecosysteem Impact040, waarin bedrijven jonge talenten afvaardigen en plaats laten nemen in het bestuur van maatschappelijke organisaties. Dit ontwikkelt de bestuurskwaliteiten van de jonge deelnemers en versterkt de sociale agenda van Eindhoven. Tegelijk versterkt de gemeente de maatschappelijke organisaties. Zo streeft Impact040 naar duurzame verandering zonder een zware organisatie te zijn maar door krachten te bundelen, waarbij de beurzen gesloten blijven. Het is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen die louter gebaseerd is op samenwerking waardoor bewoners uit alle lagen van de samenleving kunnen profiteren van economische vooruitgang.

Voor meer informatie, zie hier.