Impact ecosystemen in de praktijk

De wooncrisis in Eindhoven raakt alle stakeholders

Wat:
Alle stakeholders steken de koppen bij elkaar om de wooncrisis op te lossen.

Waarom:
De woningmarkt zit muurvast, met alle negatieve gevolgen daarvan.

Doel:
De woningmarkt in beweging brengen.

Oplossing:

Een eerste bijeenkomst van alle stakeholders.

Wie:

Alle partijen die worden geraakt door de wooncrisis.

Resultaat:

De verwachting dat bundeling van krachten de wooncrisis op kan lossen.

Eindhoven bundelt krachten om wooncrisis aan te pakken

De wooncrisis slaat hard toe. Huizenprijzen breken records waardoor het kopen van een woning voor een steeds meer mensen onbereikbaar wordt. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Mensen staan soms meer dan zeventien jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning en in de vrije sector rijzen de huurprijzen pan uit. De problematiek is complex en betreft veel stakeholders: overheid, beleggers, wooncorporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

In Eindhoven is een initiatief gestart om het woonprobleem in Eindhoven op te lossen. In september 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats. Er is nog geen oplossing, maar wel een gezamenlijk belang om het vraagstuk op te lossen. Voor bedrijven is het van belang dat er voldoende woonruimte is om nieuwe werknemers aan te trekken. Voor de overheid is het economisch vestigingsklimaat in de regio van groot belang. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld grond voor huizenbouw beschikbaar stellen. De gemeente kan op haar beurt de bouw van woningen aanjagen en eisen stellen aan de huizenprijzen. De hoop is dat er door de krachtenbundeling beweging komt in de woningmarkt.